TIID bevrijdingsconcert

‘Der sil gjin tiid mear wêze.’
Het ‘nu’ is het nooit eindigende moment, wat tijdloos en onmetelijk is en waarin je
vrij bent. Een concert over vrijheid van de menselijke geest.

Bestel nu uw tickets

Olivier Messiaen

15 januari 1941 luisterden 5.000 krijgsgevangenen ademloos naar de première van
Quatuor pour la fin du temps, uitgevoerd op een oude viool, een krakkemikkige klarinet,
een ontstemde piano en een cello met drie snaren. Een uitvoeringwaarvan Messiaen
later zei: ‘Nooit is er eerder met zoveel aandacht en begrip naar mijn muziek geluisterd.’
Quatuor pour la fin du temps, ‘Kwartet voor het eind van de tijd’, een compositie gebaseerd
op delen uit Openbaringen, het laatste bijbelboek over de voleinding van de wereld,
waarin de engel zegt: ‘...er zal geen tijd meer zijn.’

Aggie van der Meer

De in Bolsward wonende dichteres Aggie van Meer, aan wie onlangs de Gysbert Japix
Priis werd toegekend, schreef speciaal voor deze gelegenheid de gedichtencyclus:
De tiid, it duorjen. 7 gedichten die aansluiten bij de 8 delen van Quatuor pour la fin du
temps.

Uitvoerenden

Marjolein van Dingstee - viool; Corien Kok - cello; Pauli Yap - piano;
Pierre Lafay - klarinet; Acteur Thijs Feenstra - tekst
Het concert staat in het teken van 75 jaar vrijheid.

Stichting Uitzonderlijke Producties (UP)