TIID bevrijdingsconcert

‘Der sil gjin tiid mear wêze.’
Het ‘nu’ is het nooit eindigende moment, wat tijdloos en onmetelijk is en waarin je vrij bent. Een concert over vrijheid van de menselijke geest.

Corona protocol

Kaartverkoop
Kan alleen via website van stichting UP : www.stichting-up.nl
Waardoor naam en adresgegevens van u als bezoeker bekend is bij UP.
Wij willen u vragen met uw partner, vriend of een bekende te komen, iemand waarvan u weet dat die het corona virus niet met zich mee draagt.
Doordat u per tweetal komt stelt het ons in de gelegenheid om 50 plaatsen met 2 stoelen in de lege Broerekerk te creëren met steeds 1 ½ meter ertussen.

We verdelen u als publiek in 4 groepen A,B,C en D
Groep A kan de kerk betreden 30 minuten voor aanvang, groep B 23 minuten voor aanvang, Groep C 15 minuten voor aanvang en groep D 8 minuten voor aanvang.
Vooraf geven wij per mail aan in welke groep u bent ingedeeld.
In de kerk wordt u per tweetal door productie medewerkers van UP naar uw plaatsen begeleidt.
Bij binnenkomst of na het concert is er gelegenheid uw handen te wassen en af te drogen met papieren wegwerp zakdoekjes. Alles wordt daarvoor klaar gezet op een tafel bij de ingang
Na het concert wordt u gevraagd nog even te gaan zitten.
De productie medewerkers zullen u dan vragen in omgekeerde volgorde de kerk te verlaten met in achtneming van 1 ½ meter.

De 4 musici en de acteur hebben voordat u als publiek binnen komt hun plaatsten op het podium midden in de kerk ingenomen en wachten af totdat iedereen zijn/ haar plek heeft gevonden.
Het programmaboekje met alle teksten en uitleg ligt voor u klaar op de stoel en kunt u na het concert mee nemen.
Er zal vooraf en na het concert geen koffie/ thee of frisdrank geschonken worden. Er zijn toiletten beschikbaar in het gebouw naast de kerk, maar we hopen in verband met het coronavirus dat u daar zo weinig mogelijk gebruik van zult gemaakt.

Olivier Messiaen

15 januari 1941 luisterden 5.000 krijgsgevangenen ademloos naar de première van Quatuor pour la fin du temps, uitgevoerd op een oude viool, een krakkemikkige klarinet, een ontstemde piano en een cello met drie snaren. Een uitvoeringwaarvan Messiaen later zei: ‘Nooit is er eerder met zoveel aandacht en begrip naar mijn muziek geluisterd.’
Quatuor pour la fin du temps, ‘Kwartet voor het eind van de tijd’, een compositie gebaseerd op delen uit Openbaringen, het laatste bijbelboek over de voleinding van de wereld, waarin de engel zegt: ‘...er zal geen tijd meer zijn.’

Aggie van der Meer

De in Bolsward wonende dichteres Aggie van Meer, aan wie onlangs de Gysbert Japix Priis werd toegekend, schreef speciaal voor deze gelegenheid de gedichtencyclus: De tiid, it duorjen. 7 gedichten die aansluiten bij de 8 delen van Quatuor pour la fin du temps.

Uitvoerenden

Marjolein van Dingstee - viool; Corien Kok - cello; Pauli Yap - piano;
Pierre Lafay - klarinet; Acteur Thijs Feenstra - tekst
Het concert staat in het teken van 75 jaar vrijheid.

Stichting Uitzonderlijke Producties (UP)

Bestel nu uw tickets